Categories
Uncategorized

Con mèo tiếng Nhật là gì?

Nhiều người nuôi mèo làm thú cưng và vật nuôi trong nhà, mèo được coi là biểu tượng của sự may mắn và giàu có ở Nhật Bản.

Một số từ tiếng Nhật liên quan đến động vật:

 

Doubutsu (,) là một từ tiếng Nhật có nghĩa là “động vật”.

 

SGVKoneko (,): mèo bằng tiếng Nhật, ngoại ngữ

 

Inu (,) là một từ tiếng Nhật có nghĩa là “con chó”.

 

Buta (,) là một con lợn.

 

Ushi (,) là một từ tiếng Nhật có nghĩa là “con bò.”

 

Suigyuu () là một từ tiếng Nhật có nghĩa là “trâu.”

 

Niwatori (,) là một từ tiếng Nhật có nghĩa là “gà”.

 

Usagi () là một từ tiếng Nhật có nghĩa là “con thỏ”.

 

Nezumi () là một con chuột.

 

((,): rùa) Kame

 

Uma (,) là một con ngựa.

 

Saru () là một con khỉ.

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

Leave a Reply

Your email address will not be published.