Categories
Uncategorized

Con hươu trong tiếng hàn là gì?

Tiếng Trung có hệ thống chữ viết rất phức tạp với hàng nghìn ký tự khác nhau, tiếng Hàn thì chỉ có một bộ chữ Hangeul. Thêm vào đó, tiếng Trung còn là loại ngôn ngữ thanh điệu, khi ngữ điệu thay đổi thì nghĩa của từ cũng có thể sẽ thay đổi theo.

Vì vậy, ta có thể thấy học tiếng Trung khó hơn học tiếng Hàn. Nhưng không phải vì thế mà những bạn học tiếng Hàn có thể lơ là đâu nhé! Hãy nhớ rằng để có thể thành thạo bất cứ một ngôn ngữ nào, kể cả tiếng mẹ đẻ, chúng ta đều phải trải qua quá trình kiên trì luyện tập.

=> Nhìn chung, so với tiếng Trung và tiếng Nhật, tiếng Hàn có phần dễ học hơn. Tuy nhiên, mức độ khó dễ của một ngôn ngữ còn phụ thuộc không nhỏ vào cảm nhận của người học.

Thật sự, không có đáp án chung cho câu hỏi học tiếng Hàn có dễ không; tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Hàn tiếng nào khó hơn… Bởi vì, có thể đối với người này tiếng Hàn rất dễ học nhưng đối với người khác đó lại là một ngôn ngữ khó nắm bắt. Do đó, nếu thấy có hứng thú với ngôn ngữ nào, bạn cứ chăm chỉ học tập, rèn luyện thì chắc chắn sẽ “làm chủ” được nó.
webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

Leave a Reply

Your email address will not be published.