Categories
Uncategorized

Con dê trong tiếng anh là gì?

Để bắt đầu, dê là một loài động vật có vú và một loài nhai lại có móng guốc thuộc họ Bovidae. Chúng là gia súc được nuôi để lấy thịt dê, sữa dê và da dê, và được chăn thả như cừu. Đây là giống bò thân thiện với sữa, có khả năng sinh sản tốt, cho sản lượng thịt và độ phì nhiêu cao. Dê có thể được tìm thấy ở khắp nơi trên thế giới, từ khí hậu nóng như châu Phi đến khí hậu lạnh như châu Âu, đồng bằng và cao nguyên.

Goats thường được gọi là dê trong tiếng Anh
webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *