Categories
Uncategorized

Con bò là gì?

Trong tiếng Anh, thuật ngữ co có nghĩa là con bò, nhưng nó cũng có thể được sử dụng để biểu thị sự ngạc nhiên, phẫn nộ hoặc lo lắng.

1. Áo dài akard trên patin

Trượt patin là một từ mô tả các hành vi không khéo léo, không tự nhiên hoặc cực kỳ khó hiểu và nó theo nghĩa đen khiến bạn cảm thấy như mình đang bò già.

Ví dụ, cô gái nhỏ đang trượt patin khi anh ta bắt đầu đi xe đạp của cô ấy. (Khi mới bắt đầu học đi xe đạp, cô ấy thực sự rất xấu hổ.)

2. Một hina hop của một con bò đực

“Bull” biểu thị một con bò đực, trong khi “hina hop” biểu thị một cửa hàng tiết kiệm. Trong một cửa hàng đồ cũ, một con bò sắp làm đổ đồ đạc trong nhà. Do đó, cụm từ “một con bò tót trong hina hop” thường được sử dụng để mô tả những người bối rối, khó xử hoặc không chắc chắn về cách gây ấn tượng với người khác.
webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *